Blocktryck i Slöjdens Hus, Skövde

blocktryck
Blocktryck med de allra enklaste tryckstockar.
Lördag den 16 december finns vi i Slöjdens Hus, Helensparken i Skövde klockan 10-16. Det blir kurs i blocktryck. Det finns några platser kvar. Anmäl till  slöjdens hus eller mail till Färgkraft. Dessutom kan du se föreningens julutställning. Välkomna!