Stickade modeller

Stickbeskrivningar

Emma- tröja stickad i softBlend G1

Vi designar alla våra stickade modeller själva och säljer beskrivningarna. Ovan tröjan ”Emma” stickad i SoftBlend G1. Vi har beskrivningar till alla modeller och vi säljer dessa i häften om 20-30 beskrivningar i varje. Vi har också en del stickbeskrivningar gratis.

Stickbeskrivningar gratis klicka här